เทคโนโลยีของเรา

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรา

 

     ไวท์ อะ แฟร์ ใช้เทคโนโลยี ไบโอเทค ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจากหลอดทดลองโดยใช้โปรไบโอติก ในการย่อยสลายสารอาหารที่อยู่ในถั่วเหลืองจนเป็นโมโลกุลขนาดเล็กและง่ายต่อการดูดซึม  ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันของแบคทีเรีย 7 ชนิด เพื่อทำให้สารอาหารที่อยู่ในถั่วเหลืองได้ถูกนำออกมาและเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อผิวหนัง

     คนที่มีอาการท้องผูกอยู่บ่อยๆ จะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณด้วย  เนื่องมาจากสาเหตุ  คือ เมื่อรับประทานอาหารย่อยยากหรือรับประทานอาหาร  ที่ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างการได้
จะทำให้ส่งผลกระทบไปยังอวัยวะต่างๆ  ดังนั้นการที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการให้พลังงานแก่ร่างกาย  ก็จะส่งผลไปถึงผิวหนังด้วย
     จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  หากเราย่อยถั่วเหลืองออกจากเมล็ดเพื่อให้ได้สารอาหารที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ด้วยคุณค่าสารอาหารที่มีอยู่มากมาย  จะช่วยฟื้นฟูอายุให้แก่ผิวและกระตุ้นการสร้างคอลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ โปรไบโอติค ยังสามารถผลิตสารต่อต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติบางชนิดได้  อีกทั้งยังช่วยทำลายแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผิว
 

ส่วนผสมปราศจากสารเคมี เน้นความเป็นธรรมชาติ

 

     ด้วยเหตุผลอื่นเพื่อให้ได้ อนุพันธ์ของถั่วเหลืองพร้อมใช้งาน ให้ได้แหล่งของสารอาหารที่ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์ทางเคมี, ส่วนใหญ่แล้วส่วนผสมการในการดูแลผิวพรรณ คือสารสกัดจากพืช สมุนไพร และสารสกัดจากสัตว์ เช่น รก, คอลลาเจน และโปรตีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจะมีการปนเปื้อนจากมลภาวะ , ยากำจัดศัตรูพืช, สารที่เป็นโลหะหนัก และรวมไปถึงเชื้อไวรัสและโรคต่างๆ

 

     โยเกิร์ตถั่วเหลืองได้ถูกผลิตภายใต้ห้องทดลองที่สะอาดระดับ 10,000 พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานอย่างสูงโดยไม่ให้ซึมผ่านเข้าสู้ผิวหนังแท้

 

การแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ผิว:

  • เร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ซึมลึกลงสู่ผิว