การดูแลที่จำเป็น
ขั้นตอนดูแลผิวที่คุณขาดไม่ได้ ( ใช้วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น)
ล้างหน้า
ครีมล้างหน้า
เติมความสดชื่น
รีวิตาลิสซิ่ง ทรีตเมนท์ เอส เซนส์
เติมความชุ่มชื้น
ครีมกันแดด(ค่าเอสพีเอฟ30)
ครีมไนท์ รีแพร์ อีมูลชั่น